Chính sách bảo hành

1. Điều kiện bảo hành

1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
 • Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
 • Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
 • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
 • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua
1.2 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
 • Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành
 • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.1
 • Mã sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
 • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm
 • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành. 

1.3 Thời hạn bảo hành
Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng và tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành.

2. Địa điểm bảo hành

 • Bảo hành trực tiếp tại cửa hàng khách hàng mua sản phẩm
 • Nếu Quý khách cần thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của GIFT BOSS theo địa chỉ mail: Giftbossvn@gmail.com hoặc số hotline 02871098686  để được hỗ trợ.