Chính sách thanh toán

I. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN
1. Thanh toán trả trước
- Chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Thanh toán trả sau (COD)
- Thanh toán khi nhận hàng.

II. CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN
1. Chuyển khoản ngân hàng 
Thông tin chuyển khoản (Quý khách vui lòng tự thanh toán phí chuyển khoản)

Lấy hóa đơn VAT
Chủ tài khoản: Công ty TNHH GIFT BOSS
Số tài khoản: 2020668888
Chi nhánh: ACB chi nhánh Nguyễn Hồng Đào
Nội dung ck: Họ tên - số ĐT - thanh toán
 
Không lấy hóa đơn
Chủ tài khoản: Lê Thu Huyền
Số tài khoản: 6954277
Chi nhánh: ACB phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương
Nội dung ck: Họ tên - số ĐT - thanh toán

2. Thanh toán khi nhận hàng
Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.